स्टाइल सिटहरुलाई क्यासकेडीङ्ग
एस.ए.सी सी.एस.एस. को लागि साधारण ए.पि.आई.

Home: traveldoozie.com
English Version: http://www.w3.org/Style/CSS/SAC/Overview.html
यो डब्लू.३.सी सक्कल दस्तावेजको अनुवाद हो र डब्लू.३.सी को सम्पत्ति हो| यस दस्तावेजलाई अनुवाद गर्दा गल्ती भएको हुन पनि सक्छ|

(यो पृष्ठले सी.एस.एस. स्टाइल सिट प्रयोग गर्दछ|)

सी.एस.एस.

सी.एस.एस.१

सी.एस.एस.२

सी.एस.एस.१ टेस्ट सुइट

डब्लु.३.सी. कोर स्टाइल

सी.एस.एस. परीक्षक

एस.ए.सी. १.० सी.एस.एस. पार्सरको लागि एक प्रचलित इन्टरफेस हो र सी.एस.एस.१, सी.एस.एस.२, सी.एस.एस.३, (वर्तमानमा बन्दै गरेको) र अन्य सी.एस.एस.बाट उत्पन्न भाषाहरुसँग काम गर्ने अनुमान गरिएको छ |

अवस्था

एस.ए.सी. मा टिप्पणीहरु स्वागत छन् र www-style@w3.org पब्लिक डाँक-सुचीमा पठाउनु पर्छ | http://lists.w3.org/Archives/Public/www-style/ मा एक सङ्ग्रह उपलब्ध छ |

ए.पि.आई. एक बिटा सँस्करण हो जुन कुनै पनि समयमा अन्य सँस्करण द्वारा अद्यावधिक हुन, प्रतिस्थापित हुन वा अप्रचलित हुन सक्छ | त्यसैले यसलाई सन्दर्भ सामग्रीको रुपमा प्रयोग गर्नु वा यसलाई "हुँदै गरेको काम" भन्दा भिन्न रुपमा उद्धरण गर्नु अनुपयुक्त हुन्छ | यो हुँदै गरेको काम हो र यसले या त डब्लु.३.सी. या स्टाइल क्रियाकलापका सदस्यहरुद्वारा स्वीकृत, वा यसमा सहमत भएको संकेत गर्दैन |

यो ए.पि.आई W3C Style Activityको एक भागको रुपमा बनाइएको छ |

नोट

एस.ए.सी. १.३: जाभा कार्यान्वयन

एस.ए.सी. १.३: सी. कार्यान्वयन

एस.ए.सी. १.३: रुवी कार्यान्वयन

एस.ए.सी. 1.0: पर्ल कार्यान्वयन

सी.एस.एस. मान्य सी.एस.एस.!

बेर्ट बोस
पछिल्लो अद्यावधिक: मिति: २०१०/०२/२४ २२:५६:२७ $ जी.एम.टि.

प्रतिलिपि अधिकार © २०००-२००९ डब्लु.३.सी.® (एम.आई.टि., आई.एन.आर.आई.ए., केइओ), सर्वाधिकार सुरक्षित| डब्लु.३.सी. दायित्व , ट्रेडमार्क , दस्तावेजको प्रयोग तथा सफ्टवेयरको लाइसेन्स लिने नियमहरु लागु हुन्छन् |