"कस्टम डी.टि.डी.हरु" प्रयोग नगर्नुहोस् !

Home: Travel Doozie
English Version:http://www.w3.org/Style/customdtd.html
यो डब्लू.३.सी सक्कल दस्तावेजको अनुवाद हो र डब्लू.३.सी को सम्पत्ति हो| यस दस्तावेजलाई अनुवाद गर्दा गल्ती भएको हुन पनि सक्छ|

सी.एस्.एस.एक्स.एस.एल. को "नयाँ के छ?" भन्ने खण्ड हेर्नुहोस् |

<ब्लिंङ्क>?

नगर्नुहोस्!

यस्तो नगर्नु होला!

प्राविधिकरुपमा, असामान्य तत्वहरुलाई जोड्ने काम "कस्टम डी.टि.डी." लेखेर र यसलाई दस्तावेजको पहिलो लाइन (डी.ओ.सी.टि.वाई.पि.इ. लाइन) मा राखेर गरिन्छ | उदाहरणको लागि, एच.टि.एम.एल.४.डी.टि.डी.लाई कपि तथा रुपान्तरण गरेर एक कस्टम डी.टि.डी. बनाउन सकिन्छ |

यस्तो नगर्नु होला! दस्तावेजहरुको अर्थको साथ साथै सहि शब्दविन्यास हुनु जरुरि हुन्छ | एस.जी.एम.एल. तथा एक्स.एम.एल. ले शब्दविन्यासलाई परिभाषित मात्रै गर्दछन् | एच.टि.एम.एल. तथा एक्स.एच.टि.एम.एल. ले अर्थ परिभाषित गर्छन् | यदि तपाईंले मापदण्ड द्वारा परिभाषित नगरिएका तत्वहरु जोड्नुहुन्छ भने, तपाईं आफूलाई मात्र तिनीहरुको अर्थ थाहा हुन्छ | र २० अथवा ५० बर्षमा, तपाईंलाई यो थाहा नहुन पनि सक्छ...

निश्चयनै, तपाईंले परीक्षण गर्न सक्नुहुन्छ, उदाहरणको लागि भविष्यका वेब प्रारूपहरुमा कामगर्नका लागि, तर त्यो भन्दा बाहेक तपाईंले प्रोप्राईटरी तत्वहरुको प्रयोग गर्नु हुँदैन |

सी.एस.एस. मान्य
सी.एस.एस.

बर्ट बोस, डब्ल्यू.३.एस. स्टाइल क्रियाकलाप अगुआ
वेबमास्टर
पछिल्लो पटक अध्यावधिक गरिएको: $मिति: २०१०/०३/०१/२०.०३.१३$ जी.एम.टि.