वेब स्टाइल सिटहरु
सी.एस.एस. जुक्ति र चालहरू

Home: traveldoozie.com
English Version:http://www.w3.org/Style/Examples/007/
यो डब्लू.३.सी सक्कल दस्तावेजको अनुवाद हो र डब्लू.३.सी को सम्पत्ति हो| यस दस्तावेजलाई अनुवाद गर्दा गल्ती भएको हुन पनि सक्छ|

(यो पृष्ठले सी.एस.एस. स्टाइल सिट प्रयोग गर्दछ|)

चित्रहरु/शिर्षकहरु

एक निर्धारित मेनु

नयाँ परिच्छेदहरु

वैकल्पिक स्टाइल सिटहरु

एक रङ्गीन मेनु

रङ्गहिन स्क्रोलबारहरु

जोर/बिजोर

एक ट्याब्ड इन्टरफेस

फन्टहरु

सेन्टरिङ्ग

छायाँहरु

पाठको छायाँहरु

गोला कुना र छायाँहरु

लम्बाई एकाईहरु

जुक्ति र चालहरू

सी.एस.एस. उदाहरणहरुको क्रमरहित सङ्ग्रह तथा तिनीहरुको प्रयोग गर्नको लागि केहि मदत |

 1. चित्रहरु/शिर्षकहरु
 2. एक निर्धारित मेनु
 3. नयाँ परिच्छेदहरु
 4. वैकल्पिक स्टाइल सिटहरु
 5. एक रङ्गीन मेनु
 6. रङ्गीन स्क्रोलबारहरुबाट छुटकारा पाउने (उपभोक्ता स्टाइल सिटहरु)
 7. जोर/बिजोर: प्रत्येक दोश्रो पङ्क्तिलाई रंगीन बनाउने
 8. एक ट्याब्ड इन्टरफेस
 9. फन्ट स्टाइलहरु तुलना गरिएको एक तालिका
 10. ठाडो र तेर्सो केन्द्रीकरण
 11. ड्रप छायाँकसाथ बाकसहरु
 12. पाठको छायाँहरु
 13. गोलाकार बाकसहरु तथा धमिला छायाँहरु
 14. मापनको एकाई पि.एक्स., इ.एम., सी. एम., इत्यादी

सी.एस.एस. मान्य सी.एस.एस.!मान्य एच.टि.एम.एल. ४.०!

बेर्ट बोस
बनाइएको १७ जन २००१;
पछिल्लो पटक अद्यावधिक गरिएको $मिति: २०१०/०२/१४ १५.०२.०२$ जी.एम.टि.